De kleine letters.

Algemene praktijkvoorwaarden van Toetie Voetie

• Betalingen zijn alleen contant.
• Afmeldingen of verplaatsen van een reeds gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur voor deze    gemaakte afspraak.
• Bij ziekte zo vroeg mogelijk afmelden

 

• Bij niet nagekomen afspraak worden de volledige kosten in rekening gebracht. U ontvangt  hiervoor een factuur
• Mocht, na betalingsherinneringen de factuur onbetaald blijven dan, wordt deze doorgestuurd naar een incassokantoor
• Alle gemaakte kosten van een incassokantoor worden uiteraard doorberekend
• De praktijk hanteert de normen: integriteit, klantgericht, resultaatgericht en klantvriendelijkheid
• Borging van kwaliteit geschiedt conform de richtlijnen van branchevereniging Provoet.
• De praktijk beschermt uw privacy policy door het toepassen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor een uitgebreide uitleg hierover leest u hieronder meer……..